So slovenským divadlom

Monografia Rudolfa Mrliana o živote a diele manželov Borodáčovcov

V monografii o tvorbe Janka Borodáča a Oľgy Borodáčovej venoval teatrológ Rudolf Mrlian veľkú pozornosť aj analýze inscenácií Herodes a Herodias z rokov 1937, 1949 a 1955 (všetky v réžii Janka Borodáča). Mrlianov výskum života a diela Borodáčovcov je však poznačený požiadavkami vtedajšieho politického režimu a chýba v ňom kritický odstup autora k sledovaným osobnostiam.

MRLIAN, Rudolf. So slovenským divadlom: Životné dielo Janka Borodáča a Oľgy Borodáčovej-Országhovej. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957, 422 s.

Hore