Divadelný text Hany Meličkovej

Strojopisný prepis hry Herodes a Herodias, do ktorého si Hana Meličková (predstaviteľka Herodias) zaznamenávala škrty a zmeny v texte.

V dvadsiatych až štyridsiatych rokoch 20. storočia bolo zvykom, že tvorcovia dostávali k dispozícii len strojopisné prepisy hier – do nich si zapisovali rôzne scénické poznámky a zmeny v texte, ktoré nastali až počas skúšania inscenácie.

zdroj: archív Divadelného ústavu

 

 

Hore