Režijná kniha Janka Borodáča z roku 1955

Tretie vydanie drámy Herodes a Herodias z roku 1934 poslúžilo režisérovi Jankovi Borodáčovi ako východiskový text pre jej javiskové naštudovanie na doskách SND v roku 1955. Dramatické úpravy (značné poznámky a zmeny v texte) si režisér zaznamenával priamo do knižnej podoby hry. Okrem toho v nej možno nájsť presné rozvrhnutie mizanscén a záznamy, podľa ktorých sa počas skúšok pravdepodobne riadil.

Hore