Oľga Borodáčová pri pamätníku P. O. Hviezdoslava

Oľga Borodáčová Országhová pri odhalení sochy Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v roku 1936.

zdroj: archív Divadelného ústavu

Hore