S Hviezdoslavom

Kniha spomienok významného českého literárneho historika Alberta Pražáka nazvaná S Hviezdoslavom (1955) s podtitulom Rozhovory s básnikom o živote a diele vychádza z osobných stretnutí a vzájomnej korešpondencie.

Poskytuje bohaté informácie o Hviezdoslavovej tvorbe, jej začiatkoch, o básnikovom umeleckom formovaní, o jeho vzťahu k českej a svetovej literatúre. Okrem množstva vzácnych životopisných a literárnych údajov obsahuje aj úryvky zo vzájomnej korešpondencie, ktoré sú dôkazom dôvery a dlhodobého priateľstva medzi básnikom a literárnym vedcom.

Azda najvýznamnejším prameňom je list, v ktorom sa Hviezdoslav zamýšľa nad svojou tvorbou a životnými osudmi, odhaľuje svoje názory na súčasnosť, literatúru, umenie a uvádza poznámky z čítania konkrétnych diel a prekladov. V krátkosti píše aj o práci na tragédii Herodes a Herodias, pričom upozorňuje, že bez ďalšieho prepracovania nie je vhodná na javiskové uvedenie.

Hore