Umelecké princípy Hviezdoslavovej dramatiky

Kapitola Umelecké princípy Hviezdoslavovej dramatiky z pera slovenského literárneho vedca Júliusa Pašteku uverejnená v knihe Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. (1998).

V tejto kapitole podáva autor vyčerpávajúcu analýzu vývinu a štruktúry Hviezdoslavovej dramatickej tvorby. V jednotlivých častiach sa venuje všetkým Hviezdoslavovým dramatickým prácam a sleduje ideovo-umelecké premeny jeho dramatickej koncepcie. Drámu Herodes a Herodias charakterizuje ako veľkú historickú tragédiu reprodukujúcu minulosť, ale ideovým obsahom reagujúcu na živú prítomnosť, pričom poukazuje na jej európske parametre v oblasti témy, formy a štýlu.  Upozorňuje, že svojou syntetickosťou a kvalitou predstavuje Hviezdoslavova tragédia ojedinelý a výnimočný dramatický útvar v slovenskej dramatickej tvorbe.

Hore