Režijná kniha Janka Borodáča

Ukážka z režijnej knihy Janka Borodáča. Režisér si zaznamenával škrty a zmeny do knižnej podoby hry. Je pravdepodobné, že mal k dispozícií aj strojopisný prepis textu, do ktorého si počas skúšania inscenácie písal jednotlivé poznámky.

zdroj: archív Divadelného ústavu

Hore