Scénické návrhy

Scénické návrhy Ľudovíta Hradského

 

Pôvodné návrhy scény Ľudovíta Hradského k inscenácii Herodes a Herodias z roku 1937.

Do akej miery sa návrh podobal realizovanej scénografii, nemožno dnes hodnotiť, pretože tesne pred premiérou tvorcovia zistili, že Hradským navrhnutá výprava presahuje rozmery javiska. Pre novú inscenáciu Herodes a Herodias museli preto narýchlo povyberať štýlovo vyhovujúce dekorácie z divadelného fundusu.

zdroj: archív Divadelného ústavu

Hore