Bibliografia

Bibliografia ohlasov a recenzií

premiéra 25. 9. 1937, Slovenské národné divadlo Bratislava

 

 1. Hviezdoslavovo dramatické dielo znova na scéne / Andrej Mráz.
  In: Slovenský denník. – Roč. 20, č. 220 (25. 9. 1937) s. 2.

 2. Hviezdoslav na javišti : skvele zahraný Herodes a Herodias / Lč.
  In: A-Zet. – Roč. 2, č. 189 (28. 9. 1937), s. 4.

 3. Hviezdoslavova dramatická báseň v novom naštudovaní na scéne SND / Beta.
  In: Slovenský denník. – Roč. 20, č. 222 (28. 9. 1937), s. 4.

 4. Herodes a Herodias po druhý raz na SND / (rč.).
  In: Národnie noviny. – Roč. 68, č. 114 (28. 9. 1937), s. 3.

 5. Slovenský klasik v SND / ok.
  In: Slovenská politika. – Roč. 18, č. 222 (28. 9. 1937), s. 2.

 6. Tyranova sláva a pád / Jdv [Jozef Dvořák].
  In: Robotnícke noviny – Roč. 34, č. 220 (28. 9. 1937), s. 3.

 7. Úspech Hviezdoslavovej tragédie : Herodes a Herodias na scéne SND / J. Sedlák.
  In: Slovák. – Roč. 19, č. 221 (28. 9. 1937, s. 4.

 8. Po najväčšej udalosti na scéne SND / Dr. Ch. [Dobroslav Chrobák].
  In: Elán. – Roč. 8, č. 2 (október 1937), s.

 9. Hviezdoslav pre Slovenským národným divadlom a na jeho scéne / Jak.
  In: Politika. – Roč. 7, č. 18 (1. 10. 1937), s. 208.

 10. Hviezdoslav na SND / V. Klimeš.
  In: Jednota. – Roč. 1, č. 19 (2. 10. 1937), s. 223 – 227.

 11. Dve divadelné predstavenia / Andrej Mráz.
  In: Naše divadlo. – Roč. 10, č. 9 – 10 (1937), s. 135 – 139. časť 1., časť 2., časť 3., časť 4.
  táto recenzia vyšla aj knižne:
  Herodes a Herodias na scéne SND / Andrej Mráz.
  In: Pohľady na Slovenskú drámu / Andrej Mráz. – Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1975. – S. 144 – 147. časť 1., časť 2., časť 3., časť 4., časť 5.

 12. Sviatok divadelného Slovenska / Ferd[inand] Hoffmann.
  In: Slovenské pohľady. – Roč. 53, č. 10 (1937), s. 582 – 584. časť 1., časť 2.

 

Hore