Poznámky režiséra

Režisér Janko Borodáč si pri práci na inscenácii Herodes a Herodias presne zaznamenal zoznam postáv, obsadenie a do navrhnutej tabuľky (rozdelenej podľa dejstiev hry) zaznačil, kedy sa ktorá postava vyskytuje na javisku.

zdroj: archív Divadelného ústavu

 

Hore