Spomienky Janka Borodáča

Úryvok z pamätí Janka Borodáča, v ktorých sa venuje aj inscenácii Herodes a Herodias z roku 1925, kde stvárnil hlavnú postavu. Janko Borodáč písal svoje pamäti na sklonku života.

Pamäti Janka Borodáča vyšli ako súborné dielo pod názvom Spomienky až v roku 1995 v Národnom divadelnom centre (dnešný Divadelný ústav). Pozri BORODÁČ, Janko. Spomienky. Bratislava : Národné divadelné centrum, 1995, 344 s. ISBN 80-85455-07-2.

Hore