Scénické a kostýmové návrhy

Scénické a kostýmové návrhy architekta a scénografa Ľudovíta Hradského.

Hore