Bibliografia

 

Bibliografia ohlasov a recenzií

premiéra 27. 11. 1925, Slovenské národné divadlo Bratislava

 

 

 1. Divadlo : Herodes a Herodias v Bratislave.
  In: Slovenský východ. – Roč. 7, č. 265 (20. 11. 1925), s. 5.

 2. Sviatočný večer v Slovenskom Národnom divadle.
  In: Slovenská politika. – (27. 11. 1925).

 3. Herodes a Herodias / M-ič.
  In: Slovenský národ. – Roč. 1, č. 171 (28. 11. 1925), s. 1., časť 1., časť 2.

 4. Herodes a Herodias.
  (29. 11. 1925)., časť 1., časť 2.
  Poznámka: Článok z neidentifikovaného zdroja sa nachádza v inscenačnej obálke Herodes a Herodias v lístkovnici Divadelného ústavu v Bratislave.

 5. Herodes a Herodias.
  In: Slovák. – Roč. 7, č. 271a (29. 11. 1925)., časť 1., časť 2.

 6. Herodes a Herodias.
  In: Slovenský denník. – Roč. 8, č. 271a (29. 11. 1925), s. 3.

 7. Herodes és Herodias : a pozsonyi Szlovák Nemzeti Szinház bemutatója / Ernö Kázmér.
  In: Magyar ujság. – (29. 11. 1925)., preklad

 8. Herodes und Herodias.
  In: Grenzbote. – (29. 11. 1925)., preklad

 9. Hviezdoslav na scéne S. N. D. / -mš-.
  Národný denník. – (29. 11. 1925).

 10. Hviezdoslav: Herodes und Herodias.
  In: Pressburger Zeitung. – 162 Jhg., Zahl 74844 (29. 11. 1925), S. 6., preklad

 11. Hviezdoslavov Herodes / H.G.
  In: Robotnícke noviny. – (29. 11. 1925).

 12. Hviezdoslavova tragédia Herodes a Herodias v Slovenskom národnom divadle v Bratislave / Fedor Ruppeldt.
  In: Slovenské pohľady. – Roč. 41, č. 12 (1925), s. 754 – 758., časť 1., časť 2., časť 3., časť 4., časť 5., časť 6.

 13. Niekoľko slov k dôkladnému referátu Fedora Ruppeldta / K.
  In: Slovenské pohľady. – Roč. 41, č. 12 (1925), s. 758 – 759., časť 1., časť 2.

 14. Herodes a Herodias.
  [1925].
  Poznámka: Článok z neidentifikovaného zdroja sa nachádza v inscenačnej obálke Herodes a Herodias

 15. Divadlo a hudba : největší dramatické dílo slovenské na scéně / k.
  In: Národní politika. – (3. 12. 1925).

 16. Ze „Slovenského národního divadla“ v Bratislavě.
  In: Český svět. – Roč. 22 (24. 12. 1925).

 17. Herodes a Herodias : tragédia v 5. dejstvách od Hviezdoslava na Slov. Nár. Divadle v Bratislave / A. Kolísek.
  In: Kultura. – Roč. 1, č. 1 (január 1926), s. 29 – 31., časť 1., časť 2., časť 3.

 18. Hviezdoslavova tragedie Herodes a Herodias.
  In: Světozor. – (14. 1. 1926).

 19. Bratislavší u nás / M. Rutte.
  In: Národní listy. – Roč. 66, č. 84 (25. 3. 1926), s. 9., časť 1., časť 2.

 20. Hviezdoslav Prahe.
  In: Slovenský národ. – Roč. 2, č. 69 (25. 3. 1926), s. 3.

 21. Literatura a umění : Bratislavské divadlo v Praze / vr.
  In: Právo lidu. – (25. 3. 1926).

 22. Slovenské Národné Divadlo z Bratislavy v Praze / Klo.
  In: Národní osvobození. – (25. 3. 1926).

 23. Slovenské představení.
  In: České slovo. – (25. 3. 1926)., časť 1., časť 2.

 24. Úspech S. N. D. v Prahe.
  In: Slovenská politika. – (25. 3. 1926).

 25. Z pražské činohry : Hviezdoslav: Herodes a Herodias / Cassius.
  In: Lidové noviny. – (25. 3. 1926).

 26. Ako prijali Hviezdoslavovo drama v Prahe?
  In: Slovenský denník. – Roč. 9, č. 72a (26. 3. 1926), s. 1, 2.

 27. Búrlivý úspech Slov. Nár. divadla v Prahe / (P.K.).
  In: Slovenský denník. – Roč. 9. Č. 72a (26. 3. 1926), s. 1.

 28. Zur Aufführung von Hviezdoslav's “Herodes a Herodias“ im Slovenské Národné divadlo in Bratislava.
  In: Prager_Presse. – (13.12.1925).

 29. Herodes a Herodias.
  In: neznámy zdroj

 

Hore