Bulletin k inscenácii

V bulletine k inscenácii Herodes a Herodias z roku 2009 nájdeme podrobnú analytickú štúdiu Hviezdoslavova literatúra a Hviezdoslavovo divadlo s podtitulom Nad inscenačnými peripetiami tragédie Herodes a Herodias, v ktorej sa teatrológ Ján Jaborník venuje inscenačnej tradícii Hviezdoslavovej drámy na slovenskom profesionálnom javisku. Okrem iného bulletin prináša aj prehľadnú štúdiu historika Pavla Valachoviča pod názvom Dráma sa končí, história sa opakuje o dejinách a vládcoch helenistických štátov, analytickú štúdiu Herodes a Herodias: Tragédia s námetom z biblickej histórie z pera literárneho vedca a historika Jána Gbúra, v ktorej sa autor venuje Hviezdoslavovej dramatickej spisbe a štruktúre Hviezdoslavovej veľkej tragédie a tiež aj inscenačnú úpravu textu Herodes a Herodias.

zobraziť bulletin

zdroj: Slovenské národné divadlo

 

Hore