Bibliografia

Bibliografia ohlasov a recenzií

premiéra 14. 11. 2009, Slovenské národné divadlo Bratislava

 1. Herodes a Herodias : divadelné premiéry / kul.
  In: Sme. – Roč. 17, č. 263 (13. 11. 2009), s. 18.

 2. Herodes a Herodias ako svár sváru / Zuzana Bakošová-Hlavenková., časť 1., časť 2. – Uverejnené: http://www.snd.sk/swift_data/source/pdf/recenzie/herodes_a_herodias/KOD%20Zuzana%20Bakosova-Hlavenkova_HERODES%20a%20HERODIAS%20ako%20svar%20svaru.pdf. – 2009.

 3. O moci žerúcej otrokov : recenzia/divadlo / Zuzana Uličianska.
  In: Sme. – Roč. 17, č. 266 (18. 11. 2009), s. 21.

 4. Hviezdoslav dramaticky a v skratke : recenzia / Dagmar Podmaková.
  In: Pravda. – Roč. 19, č. 268 (20. 11. 2009), s. 20.

 5. Nielen Herodes by sa mal správať morálne / Jena Opoldusová.
  In: Pravda. – Roč. 19, č. 268 (20. 11. 2009), s. 20.

 6. Zhrešili sme. Poďme pykať / Peter Scherhaufer.
  In: Týždeň. – Roč. 6, č. 47 (23. 11. 2009), s. 60.

 7. Hviezdoslavov Herodes a Herodias v novom naštudovaní činohry SND / Dáša Šebanová.
  In: Bratislavské noviny. – 25. 11. 2009.
  Uverejnené aj na internete:
  www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/herodes-a-herodias-v-novom-nastudovani-snd.html?page_id=144048. – 28. 11. 2009.

 8. Smilník a cudzoložnica / Ladislav Čavojský.
  In: Literárny (dvoj)týždenník. – Roč. 22, č. 41 – 42 (2. 12. 2009), s. 12., časť 1., časť 2.

 9. Vzostupy a pády / Zdenka Pašuthová.
  In: kød. – Roč. 3, č. 10 (december 2009), s. 6 – 9. časť 1., časť 2., časť 3., časť 4.

 10. Herodes, Herodias a Salome / Miroslav Ballay., časť 1., časť 2., časť 3. – Uverejnené: www.theatre.sk/isrecenzie/387/97/Herodes-Herodias-a-Salome/?cntnt01origid=97/ – [2009].

 11. Ostré a intenzívne vzťahy v komornom priestore / Peter Weinciller.
  In: Katolícke noviny. – Roč. 125, č. 5 (7. 2. 2010), s. 1, 21. časť 1., časť 2.

 12. Interné hodnotenie Činohry Slovenského národného divadla za sezónu 2008/2009 a 2009/2010 / Margareta Cvečková. – Bratislava : Vysoká škola múzických umení, [2010]. – 5 s. časť 1., časť 2., časť 3., časť 4., časť 5. hodnotenie nepublikované

 13. Národní, rekordní / Martina Ulmanová.
  In: Svět a divadlo. – Roč. 22, č. 5 (2011), s. 88 – 102. časť 1., časť 2., časť 3., časť 4.

 14. Biblický príbeh o sťatí Jána Krstiteľa – podobenstvo o spoločenských a mocenských vzťahoch / Herodes a Herodias. In: Scéna.  – 2009.

 

Hore