Hviezdoslavova literatúra a Hviezdoslavovo divadlo

Pri príležitosti uvedenia poslednej inscenácie Hviezdoslavovej hry Herodes a Herodias v roku 2009 napísal významný slovenský teatrológ Ján Jaborník obsiahlu štúdiu venovanú inscenačnej tradícii tejto tragédie s dôrazom na historické kontexty diela a jednotlivých inscenácií, ktoré uviedli na scéne Slovenského národného divadla. Štúdia vyšla v bulletine k inscenácii (SND, november 2009).

Hviezdoslavova literatúra a Hviezdoslavovo divadlo : nad inscenačnými peripetiami tragédie Herodes a Herodias / Ján Jaborník.
In: P. O. Hviezdoslav : Herodes a Herodias [Programový bulletin]. – Bratislava : Slovenské národné divadlo, 2009. – S. 28 – 44.

Hore