Salome Viery Richterovej

Postavy Salome v inscenácii Herodes a Herodias v réžii Ivana Petrovického z roku 1968 sa zhostila Viera Richterová, ktorá za jej stvárnenie získala Cenu Janka Borodáča každoročne udeľovanú mladým divadelníkom za tvorivý prínos.

Pre potreby projektu Prítomnosť divadelnej minulosti spomínala Viera Richterová na obdobie príprav inscenácie a na prácu nad postavou Salome.

Video nájdete na tomto odkaze. https://youtu.be/csIVEfMo08c

Hore