Pozvánka na premiéru

Pozvánka na premiéru inscenácie Bačova žena z roku 2004.

zdroj: archív Divadelného ústavu

Hore