Režisér Marián Pecko a dramaturgička Iveta Škripková

Pre potreby projektu Prítomnosť divadelnej minulosti si režisér Marián Pecko a dramaturgička a súčasne upravovateľka textu Iveta Škripková zaspomínali na stretnutie s drámou Bačova žena, ktorú inscenovali v Mestskom divadle Žilina. Priblížili nielen dôvody a podnety, ktoré ich viedli k inscenovaniu Stodolovej tragédie, ale venovali sa aj interpretačnému zámeru, textovým zmenám a celkovému zhodnoteniu inscenácie.

kamera: Martina Sľúková

Video nájdete na tomto odkaze. https://youtu.be/SIOXvSz6ppc

Hore