Život a tvorba Ivana Stodolu

Život a tvorba

 • Ivan Emil Stodola sa narodil 10. marca 1888 vo Vyšnom Huštáku (dnes Liptovský Mikuláš) rodičom Jozefovi Rodomilovi a Ľudmile (rodenej Bauerovej) Stodolovcom.
 • V rokoch 1906 – 1913 študoval medicínu na Lekárskej fakulte Pázmanyho univerzity vo vtedajšom Pešťbudíne (dnes Budapešť). Počas štúdia absolvoval lekársku stáž na Humboldtovej univerzite v Berlíne.
 • Po skončení štúdia až do odchodu na vojnu (1914) vykonával v rodnom meste súkromnú lekársku prax. Po návrate z prvej svetovej vojny (1918), kde tiež vykonával lekársku prax, vstúpil do služieb novovzniknutej Československej republiky. Bol vymenovaný za župného lekára Liptovskej župy a v roku 1922 za hlavného župného lekára Veľžupy podtatranskej. V profesionálnej kariére lekára pokračoval i v Bratislave, kde pracoval na Krajinskom úrade (1934).
 • V rokoch 1921 a 1922 – 1925 pôsobil ako redaktor regionálneho politického týždenníka Veľžupy podtatranskej Republikán reprezentujúceho politické názory Hodžovej republikánskej maloroľníckej strany.
 • Krátko pôsobil ako ministerský radca na Ministerstve zdravotníctva v Prahe (1938) a pred rozpadom Československej republiky sa vrátil späť do Bratislavy. Stal sa riaditeľom Štátneho zdravotno-sociálneho ústavu (1940). Vybudoval ho od základov a pracoval v ňom až do komunistického prevratu (1948).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1. júna 1914 sa uskutočnila prvá premiéra Stodolovej divadelnej tvorby. Spolok Tatran v Liptovskom Svätom Mikuláši usporiadal divadelný večer z veselohier v jednom dejstve a z jedného dialógu. Autorom dialógu Kto bude pánom v dome? bol práve Ivan Stodola (v inscenácii súčasne stvárnil mužskú postavu novomanžela Juraja).
 • Na silvestrovskom večierku v roku 1925 uviedli ochotníci v Liptovskom Svätom Mikuláši dva Stodolove komické výstupy – VoľbyDaňové pokonávanie, ktoré už predtým vyšli ako separáty vo vydavateľstve Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD) v Martine.
 • 17. novembra 1926 sa uskutočnila prvá premiéra Stodolovej hry na javisku profesionálneho divadla – Slovenského národného divadla. Frašku v troch dejstvách Náš pán minister uviedol režisér Ján Borodáč. Od tohto obdobia až do polovice 30. rokov 20. storočia dodával Stodola dramaturgii SND novú hru s pravidelnosťou jednej sezóny.
 • V roku 1927 napísal pastiersku drámu Bačova žena, ktorú ešte v tom istom roku uviedli ochotníci v Liptovskom Svätom Mikuláši. O rok neskôr ju naštudovalo Slovenské národné divadlo v réžii Jána Borodáča.
 • 2. júla 1932 činohra SND historicky po prvýkrát hosťovala v pražskom Národnom divadle. Pozvaní hostia si pre túto udalosť programovo vybrali Stodolovu národnú tragédiu Kráľ Svätopluk.
 • V máji roku 1933 sa dočkal Stodola aj prvého uvedenia svojej hry na javisku ND Praha. Režisér Vojta Novák inscenoval satiru Jožko Púčik a jeho kariéra (pod názvom Kariéra Jožky Pučíka) v hlavnej úlohe s populárnym komikom Hugom Haasom. Išlo o vôbec prvú slovenskú hru uvedenú na reprezentačnej českej scéne.
 • Okrem dramatickej tvorby sa aktívne venoval aj publikovaniu medicínskej spisby. Jednou z najvýznamnejších Stodolových prác bola príručka Zdravotnícke predpisy na Slovensku (1937).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • V roku 1946 ho na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde už niekoľko rokov pedagogicky pôsobil, habilitovali na docenta sociálneho lekárstva.
 • V rokoch 1951 – 1953 bol vo vykonštruovanom procese nespravodlivo odsúdený a väznený. V akcii B vysťahovali rodinu Stodolovcov z rodinného domu v Bratislave a odvtedy (až do smrti) žil Ivan Stodola v Piešťanoch.
 • Ivan Stodola zomrel 26. marca 1977 v Piešťanoch, pochovaný bol v Bratislave. V roku 1989 jeho pozostatky previezli na Národný cintorín do Martina.
 • Právne a v plnom rozsahu doc. MUDr. Ivana Stodolu rehabilitovali až pätnásť rokov po smrti, v roku 1992.

Hore