Korešpondencia Ivana Stodolu a Jána Borodáča

Medzi dramatikom Ivanom Stodolom a režisérom Jánom Borodáčom prebiehala počas ich tvorivého životného obdobia čulá korešpondencia. Archív Divadelného ústavu uchováva viacero listov potvrdzujúcich živý písomný styk medzi nestormi slovenského profesionálneho divadla. Predložená korešpondencia obsahuje poznámky týkajúce sa drámy Bačova žena. V roku 1928 sa Stodola zmieňuje Borodáčovi o vzniku hry a v liste datovanom koncom roku 1963 spomína výborný výkon Oľgy Borodáčovej Országhovej v inscenácii Bačova žena v réžii Karola L. Zachara.

zdroj: archív Divadelného ústavu

 

Hore