Štúdia Jána Sládečka o dramatike Ivana Stodolu

Dramatická tvorba Ivana Stodolu

Odborná štúdia teatrológa Jána Sládečka venovaná dramatickej tvorbe Ivana Stodolu uverejnená v publikácii Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.)

 

ŠTEFKO, Vladimír et al. Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. Bratislava : Divadelný ústav 2011. ISBN 978-80-89369-36-2.

 

 

Hore