Zápisník Jána Borodáča

Listy zo zápisníka Jána Borodáča, do ktorého si zaznamenával všetky premiéry a reprízy činoherných inscenácií. Medzi inscenáciami uvádzanými v mesiaci október 1928 nájdeme aj Bačovu ženu.

 

 

zdroj: archív Divadelného ústavu

 

 

Hore