Bibliografia

Bibliografia ohlasov a recenzií

premiéra 4. 10. 1928, Slovenské národné divadlo Bratislava

 1. Pozoruhodná pôvodná novinka SND.
  In: Slovenský denník. – (30. 9. 1928).

 2. Bačova žena.
  In: Národný denník. – (4. 10. 1928).

 3. Nová hra dr. Ivana Stodolu : rozhovor s režisérom Jankom Borodáčom : jeho glosy k premiére Bačovej ženy.
  In: Slovenský denník. – Roč. 11, č. 227 (4. 10. 1928), s. 2.

 4. Bačovu ženu od dra Ivana Stodolu...
  In: Slovák. – Roč. 10, č. 225 (6. 10. 1928), s. 1

 5. Bačova žena.
  In: Slovák. – Roč. 10, č. 225 (6. 10. 1928), s. 5., časť 1., časť 2., časť 3.

 6. Slovenská premiéra : Ivan Stodola: Bačova žena / Beta. [Jindra Hušková].
  In: Slovenský denník. – Roč. 11 (6. 10. 1928), č. 229, s. 2.

 7. Z bratislavské činohry : nové slovenské drama / bh.
  In: Lidové noviny. – Roč. 36, (6. 10. 1928).

 8. Bačova žena.
  In: Ľudová politika – Roč. 4, č. 226 (7. 10. 1928), s. 4.

 9. Slovenské drama : Dr. Ivan Stodola: Bačova žena / Kappa. [Klega, Stanislav].
  In: Robotnícke noviny. – roč. 25, č. 229 (7. 10. 1928), s. 6.

 10. Dr. Ivan Stodola: Bačova žena / Kappa. [Klega, Stanislav].
  In: Hlas. – Roč. 7, č. 19-20 (5. 11. 1928), s. 323.

 11. Z pôvodných slovenských noviniek sezony treba nám predovšetkým zaznamenať prvé predstavenie Bačovej ženy od dr. Ivana Stodolu ...
  In: Slovenské dielo. – Roč. 1, č. 1 (1929), s. 55-60., časť 1., časť 2., časť 3., časť 4., časť 5., časť 6.

 12. Bačovu ženu od dra Ivana Stodolu...
  (6. 10. 1928).
  Takto čiastočne identifikovaný článok sa nachádza v inscenačnej obálke Bačova žena v archíve Divadelného ústavu v Bratislave.

 

 

Hore