Les v kontexte košických inscenácií

Divadelná kritička Nelly Štúrová vypracovala pre potreby Štátneho divadla v Košiciach interné hodnotenie divadelnej sezóny 1975/1976. V hodnotení sa autorka, hoci veľmi stručne, venuje aj inscenácii Les v réžii Vladimíra Petrušku (na tretej strane). Stručnosť zmienky o inscenácii sa však javí disproporčne k priestoru venovanému ostatným premiéram danej sezóny. Hoci z dostupných zdrojov nie je úplne zrejmé, prečo sa inscenácii Les venovala len v obmedzenom rozsahu, jednou z možností je fakt, že Nelly Štúrová bola zároveň autorkou podrobnej recenzie Klasika a súčasnosť na scéne košickej činohry k inscenácii uverejnenej v časopise Film a divadlo (1976). Možno sa teda domnievať, že recenzia bola súčasťou, respektíve prílohou k hodnoteniu sezóny.

Interné hodnotenie sezóny spolu s originálom recenzného textu sa v archíve Divadelného ústavu nachádzajú v strojopisnej podobe.

Strojopis recenzie uverejnenej v odbornom periodiku Film a divadlo

zdroj: archív Divadelného ústavu

Hore