Bulletin k inscenácii

Súčasťou bulletinu k inscenácii Les Štátneho divadla v Košiciach bola aj programová príloha Informácie ŠD – príloha programových bulletinov ŠD v Košiciach, v ktorej je nesprávne uvedené, že autorom scénických návrhov bol Štefan Hudák. Je zrejmé, že ide o chybu pravdepodobne zapríčinenú zvukovou zhodou priezvisk scénografov. Scénu ku košickej inscenácii Les navrhol Ján Hanák.

 

zdroj: archív Divadelného ústavu

Hore