Dramaturg Štefan Fejko

Dramaturg Štefan Fejko

 

Vtedajší dramaturg Štátneho divadla v Košiciach Štefan Fejko spomína na obdobie vzniku inscenácie Les v réžii Vladimíra Petrušku. V obsiahlom rozhovore podrobne osvetľuje umelecký stav divadla vtedajších čias, vysvetľuje úlohu a postavenie dramaturga v divadle a napokon sa venuje kontextom umeleckej sezóny, v ktorej uviedli Ostrovského Les. Spomína jednotlivých hercov košického divadla, scénografa Jána Hanáka a približuje históriu divadelného Štúdia Smer.

zdroj: rozhovor so Štefanom Fejkom pripravila Lenka Dzadíková; nahrávanie prebiehalo v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach v júni 2013

Hore