Interné hodnotenie inscneácie

Interné hodnotenie inscenácie, ktoré pre potreby divadla vypracovala teatrologička Nelly Štúrová.

zdroj: archív Divadelného ústavu

 

 

Hore