Režijná kniha Jána Sýkoru

Režijná kniha k inscenácii Les, ktorú naštudovali v Slovenskom národnom divadle v roku 1931 pod režijným vedením Jána Sýkoru.

V režijnej knihe sú zaznamenané textové úpravy a škrty, môžeme v nej vidieť náčrty jednotlivých mizanscén, opis konania postáv a ich charakteristiku ako aj vzťahy medzi postavami. V celom texte je podčiarknuté meno dramatickej postavy Bodajev (Uar Kyrylič Bodajev) a v súpise postáv pod menom Bodajev je rukou napísané „Sýkora“. Označenie úlohy a český jazyk poznámok sú jasným dôkazom, že skutočne ide o režijnú knihu Jána Sýkoru a nie Janka Borodáča, ako bolo uvádzané v niektorých prameňoch.

zdroj: režijná kniha Jána Sýkoru je uložená v zbierke inscenačných textov Divadelného ústavu Bratislava a je sprístupnená na prezenčné štúdium

 

Hore