Ostrovského Les v preklade Jána Ferenčíka

Les / Hora

Ruská komédia Les sa na slovenských profesionálnych javiskách objavila dovedna sedemkrát. Až štyri inscenačné tímy siahli po preklade Jána Ferenčíka, ktorý Ostrovského text uviedol pod názvom Hora a v roku 1975 ho vydala Slovenská literárna agentúra (LITA). A hoci jednotliví inscenátori pôvodný Ferenčíkov preklad značne upravovali, jednako sa práve tento text stal východiskovým pre slovenské inscenácie. Zaujímavosťou je, že Ján Ferenčík bol jediným vo vtedajšom československom kontexte, ktorý preložil titul Ostrovského komédie ako Hora, avšak ani jeden z inscenátorov hru pod týmto názvom neinscenoval.

Preklad © Ján Ferenčík (dedičia) /LITA, 2014

zdroj: Knižnica Divadelného ústavu

Hore