Svetozár Hurban Vajanský o Ostrovskom

V publikácii State o svetovej literatúre (1957), ktorá je súborným dielom Vajanského kritických štúdií, nachádzame tiež článok o Alexandrovi Nikolajevičovi Ostrovskom. Text vyšiel pôvodne ako nekrológ po smrti ruského dramatika v Národných novinách v roku 1886.

Významný slovenský prozaik a básnik Svetozár Hurban Vajanský bol aj literárnym kritikom a tvorcom generačného programu – svoje názory na umenie a literatúru prezentoval v Národných novinách a v Slovenských pohľadoch (výber týchto článkov vyšiel pod názvom State o slovenskej literatúre (1956) a State o svetovej literatúre). V texte napísanom po smrti významného ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského približuje Vajanský jeho život a dielo, hodnotí zástoj autora v kontexte ruskej dramatickej literatúry a divadla a nevyhol sa ani osobným spomienkam zo stretnutia s Ostrovského dielom. V nekrológu opisuje zážitky z predstavenia Vasilisa Melentieva, ktorú videl na doskách Alexandrínskeho divadla v Petrohrade. Päťdejstvovú drámu Vasilisa Melentieva napísal Alexander Nikolajevič Ostrovskij na základe nedokončenej drámy Stepana Gedeonova v roku 1867 a opisuje v nej príbeh Vasilisy, šiestej manželky ruského cára Ivana IV. Hrozného, ktorá podvádzala svojho muža s milencom a cár dal oboch popraviť. Spracovanie ruských dejín na doskách petrohradského divadla zanechalo vo Vajanskom obrovský a neobyčajný dojem.

VAJANSKÝ, Svetozár Hurban. State o svetovej literatúre. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957. Alexander Nikolajevič Ostrovskij, s. 190 – 192.

 

Hore