Niekoľko podôb Lesa

Komédiu Les napísal Alexander Nikolajevič Ostrovskij v roku 1871. Jej prvý preklad do slovenčiny vznikol na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia. Dovedna existuje sedem prekladov tohto dramatického textu z ruštiny do slovenčiny. Divadelníci najviac využili slovenskú verziu textu prekladateľa Jána Ferenčíka, ktorý názov hry preložil ako Hora (1975).

V snahe poukázať na viaceré varianty prekladu, uverejňujeme na tomto mieste ukážky z niektorých prekladov Ostrovského komédie, ku ktorým sme sa dostali počas výskumu dramatickej predlohy. Niekoľko úvah o preklade uvádzame v časti Na margo prekladu.

 

Les – prekladateľ neznámy

 

Prekladateľ tejto verzie komédie Les nie je pri všeobecných údajoch o knihe uvedený a preklad nie je identický zo žiadnym z iných dostupných. Text vydalo Československé divadelné a literárne zastupiteľstvo Bratislava. Pôvodne bol uložený v archíve Slovenského národného divadla.
V úvodnom súpise dramatických postáv sú ceruzou poznačené mená hercov Činohry Slovenského národného divadla, čo svedčí o plánovanom uvedení hry na javisku SND. Chýbajúce časové ukotvenie vzniku prekladu môžeme rekonštruovať na základe archívnych záznamov zo zasadnutí Divadelnej a dramaturgickej rady (DDR) a súpisu plánovaného hereckého obsadenia. Zo záznamov Zápisnice zo schôdze Dramaturgického odboru DDR z dňa 6. mája 1949 vyplýva, že text zaradili do repertoáru Činohry SND. Referát o Ostrovského Lese na schôdzke DDR predniesol Štefan Králik a vtedajší dramaturg SND Jozef Felix označil tento text ako najlepšiu Ostrovského hru. Plénum DDR schválilo v sezóne 1949/1950 uviesť na scéne Činohry SND šesť hier, medzi ktorými bola aj Ostrovského komédia Les. Plány na uvedenie potvrdzuje aj rukou napísané herecké obsadenie –
v súpise totiž nachádzame mená herečiek Márie Kráľovičovej a Evy Kristinovej, ktoré nastúpili do divadla koncom štyridsiatych rokov 20. storočia a meno Jozefa Kella, ktorý zomrel v roku 1951. Nezodpovedanou otázkou však ostáva, prečo Činohra SND Ostrovského text napokon neuviedla, hoci mala preklad, herecké obsadenie ako aj schválenie Divadelnou a dramaturgickou radou. Les sa na javisku SND objavil iba jedenkrát, v roku 1931.

 

 

zdroj: Knižnica Divadelného ústavu

 

Les – preklad Mila Oravana

Ukážky z prekladu Mila Oravana, ktorý vyšiel knižne v roku 1954. Hoci to v žiadnej literárnovednej či biografickej publikácii nie je explicitne uvedené, všetky indície nasvedčujú, že Milo Oravan by mohol byť málo používaný pseudonym Mila Urbana. V rokoch 1948 až 1956 nemohol totiž Urban publikovať a známy je tiež jeho mimoriadny vzťah k rodisku – Orave.

zdroj: Knižnica Divadelného ústavu

 

Les – preklad Mila Urbana

Ukážky z prekladu Mila Urbana, ktorý knižne vyšiel v roku 1964.

zdroj: Knižnica Divadelného ústavu

 

Hore