Prehľad tvorcov jednotlivých inscenácií

Tabuľka tvorcov a účinkujúcich v inscenáciách hry Les

Prehľadná tabuľka zachytáva dátum premiéry, derniéry, počet repríz a mená všetkých tvorcov a účinkujúcich v inscenáciách hry Les na slovenských profesionálnych javiskách v rokoch 1931 – 2014. Uvedené spracovanie ponúka rýchlu orientáciu v inscenačných tímoch a hereckom stvárnení jednotlivých postáv Ostrovského komédie.

tabulka web small

Hore