Ivan Stodola o dráme Bačova žena

V roku 2005 vydal Divadelný ústav prvý diel publikácie Súborné dramatické dielo I. Ivan Stodola. Okrem samotných textov divadelných hier zhromaždil zostavovateľ a odborný redaktor publikácie doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. aj niekoľko krátkych textov, v ktorých možno nájsť reminiscencie dramatika na uvedenia drámy Bačova žena a tiež aj na kritické ohlasy niektorých inscenovaní. V rokoch 2005 a 2010 vyšli ďalšie dva zväzky obsahujúce Stodolove drámy a rozličné dokumenty týkajúce sa autorovej umeleckej tvorby pod názvom Súborné dramatické dielo II.Súborné dramatické dielo III.

STODOLA, Ivan. Súborné dramatické dielo I. Bratislava : Divadelný ústav, 2005. ISBN 80-88987-65-2.

Info o jednotlivých častiach Súborného dramatického diela Ivana Stodolu :

https://www.theatre.sk/publikacie/suborne-dramaticke-divadlo

https://www.theatre.sk/publikacie/suborne-dramaticke-divadlo-II

https://www.theatre.sk/publikacie/suborne-dramaticke-dielo-iii

 

Hore