Prítomnosť divadelnej minulosti

K podstatným atribútom divadelného umenia patrí jeho pominuteľnosť. Život každej inscenácie je obmedzený. Začína premiérou, priestorom a časom sa prediera k divákom, aby napokon jej javiskovú púť ukončila derniéra. Svetlá zhasnú, opona spadne, hľadisko osirie. Inscenácia však zostáva v mysli divákov i tvorcov, niekedy sa o nej dlho diskutuje a neraz sa dočká odbornej i kritickej reflexie.